“Det håller tre Wallare upå vår gård,
De hafva gjort af med döttrarne vår.” (“There are three highwaymen in our yard,
Who have our daughters slain.”)